Ντίλον
Εϊβαρ

  • Αφηγητής Ντίλον Εϊβαρ
  • Θέση
  • Ομάδα -
  • Εθνικότητα Άγνωστη γλώσσα
  • Γεννήθηκε
  • Ύψος